برگزاری جلسه کمیسیون ماده100 وماده 77 شهرداری زاویه

برگزاری جلسه کمیسیون ماده100 وماده 77 شهرداری زاویه

جلسه کمیسیون ماده 100 و 77 قانون شهرداری ها با حضو...

  • ja-news-1
  • ja-news-3

آخرین اخبار

پربازدیدها