ادامه عملیات لکه گیری و آسفالت ریزی خیابانهای سطح شهر

ادامه عملیات لکه گیری و آسفالت ریزی خیابانهای سطح شهر

آقای رنجبر مسئول واحد عمران شهرداری زاویه با اعلام...

آخرین مرحله ساماندهی بایگانی اسناد ومدارک مالی شهرداری

آخرین مرحله ساماندهی بایگانی اسناد ومدارک مالی شهرداری

آقای طاهریان معاونت اداری مالی شهرداری زاویه از نص...

  • ja-news-1
  • ja-news-3

آخرین اخبار

پربازدیدها