جلسه هم اندیشی شهردار وفرماندهی کلانتری 12 شهر زاویه

جلسه هم اندیشی شهردار وفرماندهی کلانتری 12 شهر زاویه

صبح امروز مورخه 95/05/28جلسه هم اندیشی شهردار مهند...

بازدید نمایندگان شهرداری ومحیط زیست ازبرخی  شرکت های حریم شهر

بازدید نمایندگان شهرداری ومحیط زیست ازبرخی شرکت های حریم شهر

صبح امروز مورخه95/05/28 از چنیدین شرکت واقع در حری...

  • ja-news-1
  • ja-news-3

آخرین اخبار

پربازدیدها