اخبار شهرداری

ديدار فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهر زاويه و هئيت همراه با شهردار

ديدار فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهر زاويه  و هئيت همراه  با شهردار
صبح امروز مورخه١٣٩٦/٠١/٠٥فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهر زاويه و هئيت همراه در محل دفتر شهردار با ايشان ديدار نمودند.