اخبار شهرداری

جلسه بررسی وضعیت کشتارگاه شهرستان در محل شهرداری زاویه

فرماندار محترم شهرستان زرندیه  به منظور بررسی وضعیت کشتارگاه شهرستان جلسه ای امروز صبح با شهرداران شهرهای تابعه و رئیس اتاق اصناف شهرستان در محل شهرداري زاويه برگزار نمودند و از این کشتارگاه نيز بازديد به عمل آوردند.