اخبار شهرداری

واحد عمران شهرداری

آقای مرتضی رنجبر مسئول محترم واحد عمران شهرداری علام داشتند:

این واحدباهماهنگی سایردوایر به صورت ویژه در حال آماده سازی سوله چند منظوره مدیریت بحران شهرزاویه به منظور افتتاح در دهه مبارک فجر می باشند.

این سالن دارای3000متر مربع عرصه که600متر مربع آن به صورت سالن ورزشی و600متر مربع آن واحد اداری که از دوطبقه تشکیل شده است واعتبارات هزینه شده تاکنون12/000/000/000ریال می باشد.

سالن بحران