مراسم روز درخت کاری با حضور مسئولین شهر و شهرستان

مراسم روز درخت کاری با حضور مسئولین شهر و شهرستان

به مناسبت 15 اسفند ماه روز درخت کاری مراسم غرس درخ...

تاریخچه شهرداران

اسامی شهرداران شهر زاویه از سال1362

سال تصدی

نام و نام خانوادگی

ردیف

1362

آقای محمد نیکخواه قمی

1

1367

آقای داودفرداد

2

1368

آقای سید امیر علی طباطبایی

3

1379

آقای محمد ارجمندی

4

1380

آقای محسن صیدی

5

1380

آقای رحمت الله عفتی

6

1381

آقای علی نقی تنها

7

1382

عباس نیکویی

8

1386

آقای حاج ابوالفضل تنها

9

1387

آقای مصطفی محمود وند

10

1390

آقای فرخ نکو

11

1392

آقای رضا مصباحی

12

آخرین اخبار

پربازدیدها