مراسم روز درخت کاری با حضور مسئولین شهر و شهرستان

مراسم روز درخت کاری با حضور مسئولین شهر و شهرستان

به مناسبت 15 اسفند ماه روز درخت کاری مراسم غرس درخ...

تاریخ شهر زاویه

با فوت کریم خان زند و روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار و انتخاب تهران به پایتختی در سال1200هجری در کشاکش جنگهای قومی در ایران و انقراض باقیمانده شاهزادگان زندیه شاه قاجار در سرکوبی مخالفین در شیراز دوسردار رشید را که طرفداری خود را به شاه ثبوت رسانیده1-حسینعلی خان 2-نظرعلی خان را با خود به تهران آورد .چون فلات مرکزی ایران گریبانگیر هرج و مرج بود دو سردار نامبرده را در زاویه که محلی پر رونق از لحاظ آب و هوا و کشاورزی بود انتقال واسکان داد،حسین قلی خان فرمانده فوج زرند و نظر علی خان حکومت مستقل زرند را بر عهده می گیرد.
    پس از فوت خان قاجار و روی کار آمدن فتحعلی شاه قاجار که در بسط و توسعه زاویه دقت داشته با احداث برج وبارو یی ومحلی برای استراحت خود ساخته که در مواقع ضروری از بازدید خود در آن محل استراحت می نموده است.در شمال زاویه محلی را به نام سان تپه سی انتخاب ،که از فوج زرند بازدید می نموده و قناتی به اسم شاه باغی حفر که در مسیر استراحت گاه به محل سان بوده که کلا از آن شاه قاجار بوده است . بازدید فوج قبل از سر زدن آفتاب می بایست انجام پذیرد.

آخرین اخبار

پربازدیدها